Nửa đêm khó ngủ, bố nuôi sang phòng con gái lén đitj